Notifikasi
Tidak ada notifikasi baru.

Do'a Keselamatan : Arab, Latin dan Artinya

Bacaan Do'a Keselamatan lengkap dengan Arab, Latin dan Artinya mudah untuk di hafalkan
Doa-Keselamatan.jpg
bahasa Arab bacaan Do'a Keselamatan

Doa adalah bacaan orang islam untuk memulai atau meminta pertolongan kepada Allah agar dapat berjalan lacar aktivitasnya atau meminta ridoh dari sang pencipta Allah s.w.t.

Ini dia bacaan Do'a Keselamatan : Arab, Latin dan Artinya

Latin
"Allahumma innaa nasaluka salaamatan fiddien wa aaffijatan fil .jaMdi wa ziaadatan fil filmiwabarakatan fir rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indalmaut wa maghffiratan ba'dal maut."

Artinya 
"Ya Allah! Kami minta keselanutan agama dm keyjateman badan dan tambahan ilmu dan keberkatan rizki, dan suka takut sebelum mati. mendapat rahmat di waktu mati dan keampunan semdah mati "

Terima kasih sudah berkujung semoga lafal Do'a Keselamatan yang sudah di lengkapi dengan bahasa Arab, Latin indonesia dan Artinya bermanfaat untuk Anda. Terima kasih sudah berkujung di www.anangzd.com.
Agama Islam Doa
Join the conversation
Post a Comment